ผู้ว่าฯ นนทบุรี พาชมสินค้าเกษตรแบรนด์ “นนทบุรีการันตี”

147

ผู้ว่าฯ นนทบุรี พาชมสินค้าเกษตรแบรนด์ “นนทบุรีการันตี” คัดสรรของดี โชว์ศักยภาพเกษตรกรนนท์

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรนนทบุรีการันตี ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เน้นเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานแบรนด์นนทบุรีการันตี ที่คัดสรรของดี มีคุณภาพ โชว์ศักยภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานของจังหวัด นำมาจัดแสดงในงาน ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และเกษตรกร เข้าร่วมงานฯ ณ ฟาร์มผัก Organ by smart nine farm ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ได้มีการขับเคลื่อนการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการที่มีแหล่งผลิตภายในจังหวัดนนทบุรีแบรนด์“นนทบุรีการันตี” สำหรับสินค้าเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและมีการควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่จังหวัดกำหนด ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า ภายในงาน ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านมาตรฐานนนทบุรีการันตี เพิ่มเติมในปี 2566 อีก จำนวน 11 ราย

ปัจจุบันสินค้าเกษตรนนทบุรีการันตี มีจำนวน 63 สินค้า เกษตรกร 46 ราย ตัวอย่างเช่น ทุเรียนนนท์ อินทผลัมสด กระท้อนห่อบางกร่าง ผักกาดหอม มะนาวทูลเกล้า พุทธรักษา กล้วยไม้ อาหารทะเลอบแห้งโอโซน มะม่วงแช่อิ่ม กล้วยอบ ใบบัวบกทอดกรอบ ถั่วทอดสมุนไพร ชาหน่อกะลา ผักสลัด เป็นต้น สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเกษตรเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี หรือหน้าเพจคลังสินค้าเกษตรกรออนไลน์ www.nonthaburi.doae.go.th

นายประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน/ภาพข่าว