“ส.มก.รวมใจ ปล่อยปลา 66 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี”

10

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราปถัมภ์จัดโครงการ “ส.มก.รวมใจ ปล่อยปลา 66 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี” ประจำปี 2566

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2566 ณ หน้าศาลาจตุรมุข อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี ฯพณฯ องคมนตรี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต เป็นประธานในพิธี “ส.มก.รวมใจ ปล่อยปลา 66 ล้านตัวทั่วประเทศ ซึ่งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ส.มก.รวมใจปล่อยปลา 66 ล้านตัวทั่วประเทศเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติครบรอบพระชันษา 66 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้มีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน และเสริมสร้างแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้แก่ชุมชน สำหรับพิธีโครงการดังกล่าวมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ ประชาชน และนักเรียน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ด้วย