อธิบดีกรมคุมประพฤตินำ 10 หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม”จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ”

19

อธิบดีกรมคุมประพฤตินำหน่วยงานในสังกัด ยธ.10 หน่วยงานจัดกิจกรรม”จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ” ที่วัดพระยายัง เขตราชเทวี กทม.

วันที่ 15 มิ.ย. 66 เวลา10.00น. ที่วัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ กระทรวงยุติธรรม” โดยมีนางสิญา ทองดี ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร1,น.ส.เบญจวรรณ ผลประเสริฐ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 6พร้อมด้วยข้าราชการกรมคุมประพฤติ,อาสาสมัครคุมประพฤติ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่นกรมราชทัณฑ์,กรมคุ้มครองสิทธิ์,กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทย์ศาสตร์ จำนวนกว่า150 คนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าจากสำนักงานเขตราชเทวี นำเจ้าหน้ามาล้างพื้นบริเวณภายในวัดจนถึงปากทางเข้าวัด ต่อมาได้แบ่งกลุ่มกันทำความสะอาดกวาดถูพื้น,หน้าต่าง,กระจก ตั้งแต่ชั้น1 ถึงชั้น4 ของอาคารศาลาวรลักษณาวดี ซึ่งชั้น4 จะเป็นบริเวณที่จำวัดของพระภิกษุที่จำพรรษาจำนวน 97 รูป นายวีระกิตติ์ ได้ร่วมประกอบเตียงนอนเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ในการจำวัดด้วย

หลังจากนั้นนายวีระกิตติ์ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า” กรมคุมประพฤติได้รับมอบหมายจาก คณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนิดงานจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนา ในวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นกลไกให้มีจิตสาธารณะ เสียสละ รักสามัคคี เสริมสร้างให้บุคลากรยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและเพื่อเป็นการถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป เนื่องในโอกาสมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ ในวันที่26 มิถุนายน 2566 โดยการร่วมกันทำความสะอาด,อาคารสถานที่,ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับพระภิกษุที่จะจำวัด ณ ศาลาวรลักษณาวดี วัดพระยายัง แห่งนี้ครับ”

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 7/2566 เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับการจัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่วัดพระยายัง เนื่องจาก โอกาสมงคลสมัยที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป โดยการร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับพระภิกษุที่อุปสมบทและจะจำวัด ณ ศาลาวรลักษณาวดี วัดพระยายัง เขตราชเทวี กทม.