พระราชวิสุทธราถรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร

17

พระราชวิสุทธราถรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการเผยแผ่โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพศ.66

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เมื่อเวลา 13.00 น. พระราชวิสุทธราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงาน ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประสบการณ์และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี คณะสงฆ์จากจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ ผู้ช่วยนายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม/รายงาน/