คุยด้วยคน..ทิดโมทย์.สะพานไม้

33

คุยด้วยคน..ทิดโมทย์.สะพานไม้

ถอนประกัน/กฎหมาย ศักดิ์สิทธิ์..?

 

วัดบางคลาน จ.พิจิตร เจ้าอาวาส เข้าวัดไม่ได้ตั้งแต่เกิดมา เห็นพระต้องอยู่ในวัดทำกิจของสงฆ์ แต่นี้พระสงฆ์ต้องตะเวนไปทำกิจสงฆ์ ไม่เป็นที่ หรือไม่ได้เข้าไปทำที่วัดทั้งเป็นเจ้าของวัด

แต่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ค้างคืนที่วัด เค้าเรียกอุบาสก ผู้ใกล้ชิดศาสนาคำสอนของสัมมาสัมพัทธเจ้า ต้องมีเจ้าอาวาสดูแล อุบาสก ที่ซึ้งในรสพระธรรม แต่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ไม่รู้ กลัวอะไรถึงมานอนในวัดบางคลาน.?

ฝากไปถึงผู้ถือกฎหมาย ช่วยทำให้จริงๆ ถอน ประกัน

วัดจะได้เป็นวัด ไม่ใช่เป็นของ พิจิตร แต่เป็นของชาวพุทธ ทุกคนที่ศรัทธา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน