ยื่นร้องเรียนตรวจสอบครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานการศึกษาธิการนนทบุรี

530

วันที่ 17 ก.ค.66 เวลา 10.30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ได้มี ภาคีกลุ่มราชภักดี ร่วมกับ ประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน จำนวน 4 คน นำโดย นายทรงชัย เนียมหอม ประธาน ประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน เดินทางมา

วัตถุประสงค์ เพื่อยื่นหนังสือ ถึง นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ยื่นร้องเรียนตรวจสอบนางสาวอาลักษยา ลิ้มเกษตรสกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการนนทบุรี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 2 (1 )

เวลา 10.35 น. ก่อนยื่นหนังสือ นายทรงชัย เนียมหอม ได้กล่าวประเด็นการเดินทางมายื่นหนังสือในวันนี้ ต่ออสื่อมวลชน

เวลา 10.40 น. นายทรงชัย เนียมหอม ได้ยื่นหนังสือดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน นางพรทิพย์ ​ อวิรุทธมรรค หัวหน้างานสารบรรณ​ รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

เวลา 10.40 น. ยุติการยื่นหนังสือ จากนั้น กลุ่มจะเดินทางไปสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อยื่นหนังสือดังกล่าวต่อไป