พิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

27

พิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2566

เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณถนนหน้าธนาคารธนชาตหลังเก่า นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลเมืองนครนายก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ

ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดให้มีงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ในวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนยึดถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาในเทศกาลนี้จะต้องมีการถวายเทียนพรรษาแด่ภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาจึงเป็นกุศลการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาของเทศบาลเมืองนครนายก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก