พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

19

วันนี้ (18 ก.ค.66) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา ณ. สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อยบูชา และนำพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์ ตลอดพระชนม์ชีพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปณิธาน ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งมนุษย์ ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ

ในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่อย่างไกลความเจริญ ซึ่งพระเกียรติคุณและมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว