จังหวัดนนทบุรีร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางตลาด

34

วันนี้ (18 ก.ค.66) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ตำรวจประชาชนจิตอาสา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางตลาด จากบริเวณสะพานข้ามคลอง ภายในกรมชลประทาน บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางตลาดฝั่งระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงบริเวณสถานีสูบน้ำปลายคลองบางตลาดฝั่งระบายออกสู่คลองส่วยเป็นระยะทาง 6.7 กิโลเมตร โดยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฯ เครื่องมืออุปกรณ์ เก็บเศษขยะ วัชพืช เครื่องจักรดูดตะกอนเลน พร้อมฉีดหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) จำนวน 600 ลิตร เพื่อบำบัดน้ำเสียเติมจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนให้กับน้ำบรรเทากลิ่นเหม็นจากแม่น้ำลำคลอง และปล่อยขบวนรถบรรทุกขนวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ไปยังบ่อกำจัดขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางตลาดเป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ในการร่วมแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองและลอกคลองที่ตื้นเขิน ซึ่งมีขยะ ต้นไม้ และวัชพืช ที่เป็นสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว