ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดอินทรวิหาร

12

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม กรุงเทพฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดยมี ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เป็นประธานจัดงาน และพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดถ้วนไตรมาส

โดยโครงการพระราชทานเทียนพรรษา ในครั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์(เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในกาลดังกล่าว และเพื่อเผยแผ่ส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อต้องการให้คณะศิษยานุศิษย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระพุทธศาสนา เสริมสร้างพลังสามัคคีให้กับคนในชาติ ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีร่วมกัน

ในการนี้สำหรับพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แด่พระสงฆ์เพื่อจักได้อัญเชิญไปถวายวัดต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 130 วัด ได้จัดขึ้นทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 11

ผอ.ฟ้า กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เป็นครั้งแรกที่ได้จัดเยอะที่สุด โดยผอ.ฟ้าทำของตัวเองจำนวน 30 ชุด แต่ได้รับให้เป็นประธานอุปถัมถ์และได้ดูแลงานครั้งนี้ ซึ่งงานครั้งนี้สำเร็จได้เพราะมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆพี่ๆสมาชิก เจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้มีวันนี้ ที่ช่วยกันทำบุญเงินประมาณ 5 แสนกว่าบาทและสำคัญที่สุดบุญก็จะส่งผลให้กับผู้สื่อข่าวทั้งหมดด้วย ก็ถือว่าเป็นบุญมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ และเทียนพรรษาที่กระจายทุกจังหวัด 149 วัด แต่ที่คัดเลือกจริงๆ 130 วัด ก็เป็นอะไรที่มงคลและทำให้ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมก็ได้รับบุญเท่ากันพี่ๆทุกคนในกลุ่มและพี่ๆที่ไม่ได้มาด้วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผอ.ฟ้า ถึงแม้จะเจออุปสรรคปัญหา ผอ.ฟ้าก็ไม่ยอมแพ้ บุญไม่ว่าจะมีอุปสรรคยากแค่ไหนก็ต้องทำให้สำเร็จ แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะได้กำลังใจจากคนรอบข้าง และน้องๆผู้สื่อข่าวทั้งหมดที่คอยติดตามช่วยเหลือ และคณะที่ติดตามทุกคน ทำให้ผอ.ฟ้ามีกำลังใจ เกือบจะท้อเกือบจะถอยหลายๆรอบ เกือบที่จะไม่สู้แต่ได้บารมีจากสมเด็จท่าน เราเป็นคนดีอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงมาร่วมพิธีในวันนี้ ซึ่งท่านเคยไปที่ คฤหาสน์ ผอ.ฟ้าท่านเห็นแล้วยังดีใจ ถ้าเราเป็นคนดีก็ให้หมั่นเติมความดี หรือให้รักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม