ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ กระทบความมั่นคงของประเทศ

168

วันที่ 19 ก.ค.66 เวลา 16.20 น.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในสำนักงาน ก.พ. ได้มี เครือข่ายราชภักดี จำนวน 30 คน นำโดย นายพชร พูลเจริญภักดี ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์คนค้นธรรม ประธานเครือข่ายราชภักดี เดินทางมา

วัตถุประสงค์ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ กระทบความมั่นคงของประเทศ

ข้าพเจ้านายพชร พูลเจริญภักดี ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์คนค้นธรรม ในฐานะประธานเครือข่ายราช ภักดี ขอเรียนดังนี้

1. ด้วยปรากฏว่ามีการผลิตและเผยแพร่ แชร์ข่าวเท็จเฟคนิวส์ ลอกเลียน ดัดแปลง เลียนแบบ คลิป เสียงขัติยะนารี เผยแพร่ทั่วไปขณะนี้

2. การกระทำดังกล่าวเป็นการผลิต เผยแพร่ ข่าวปลอม ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง

3. จึงเรียนมาเพื่อ

3.1 ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย ดำเนินคดี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

-เวลา 16.30 น. กลุ่มฯยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสาธิต สุทธิเสริม ผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ,นายฉลองกรุง ภคกุล หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-เวลา 16.40 น.เดินทางกลับ