ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

26

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 มอบหมายให้ พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม(มค)

(หน.ครูฝึก) พร้อมด้วยคณะครูฝึก ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้ข้าราชการตำรวจที่จบหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.14) ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในกองร้อยควบคุมฝูงชนจำนวน 3 กองร้อย รวม 510 นาย

ดำเนินการฝึกตามหัวข้อดังนี้ – การจัดกำลัง ระดับหมู่ หมวด กองร้อย รูปขบวนต่างๆ – การฝึกยุทธวิธี แบบ U.N. – การใช้อุปกรณ์พิเศษ – การจับกุมแบบต่างๆ และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อกำลังพลทุกนายมีความเข้าใจพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานดูแลการชุมนุมสาธารณะได้เป็นอย่างดี

#/ กัมพล ทันเวลา / ทีมข่าวภาคตะวันตก