เด็กไทย”เจ๋ง”กวาดรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2023 WMI – World Mathematics Invitational

4

เด็กไทย”เจ๋ง”กวาดรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2023 WMI – World Mathematics Invitational รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คน ของประเทศสมาชิกเกือบ 20 ประเทศ

คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ประธาน Thai Talent Training และ Vice Chairman คณะกรรมการจัดการแข่งขัน WMI รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ถึงผลการแข่งขันของตัวแทนเด็กไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน 2023 WMI – World Mathematics Invitational จำนวน 26 คนว่า สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2023 WMI มาครองรวมทั้งสิ้น 30 รางวัล จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คน ของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 20 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน-มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน-เสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน-เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน-ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ออสเตรเลีย ตุรกี เวียดนาม รัสเซีย บัลกาเรีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา

สำหรับรางวัลทั้งหมดที่เด็กไทยสามารถคว้ามาครองประกอบด้วย

1.รางวัล Legend Award ถ้วยแห่งตำนานการแข่งขัน WMI จำนวน 3 รางวัล +++ เป็นรางวัลที่ผู้ได้รับจะต้องครองรางวัลเหรียญทอง หรือ รางวัลไดอะมอนด์ ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

2.รางวัล The Star of the world จำนวน 1 รางวัล เป็นรางวัลของผู้ที่สามารถทำคะแนนสูงสุดแต่ละประเทศ

3.รางวัล Diamond Award จำนวน 3 รางวัล เป็นรางวัลของผู้สอบแข่งขันที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 3% แรก

4.รางวัลเหรียญทอง จำนวน 11 รางวัล

5.รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 7 รางวัล

6.รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล

7.รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

•รางวัล The Star of the world เป็นผลงานของ เด็กหญิงเพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

•รางวัล Legend Award เป็นผลงานของ

1. เด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ DBS Denla British School

2. นายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา Newton Sixth Form School

3. นายชุติเทพ อ๋อง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

•รางวัล Diamond Award เป็นผลงานของ

1.เด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ DBS Denla British School

2.นายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา Newton Sixth Form School

3.เด็กหญิงเพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

สำหรับรางวัลเหรียญทอง เป็นผลงานของ

1.เด็กชายกรณ์ สิริธนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

2.นายชุติเทพ อ๋อง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3.เด็กหญิงณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์ โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา

4.เด็กชายธนินท์ คุณกิตติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

5.เด็กชายวงศ์จรัส จรรยาเมตตากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี

6.เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

7.เด็กชายวรินทร เทพมังกร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)

8.เด็กหญิงวารุรินทร์ สัจจะวรณคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

9.เด็กชายวุฒิภัทร ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

10.เด็กชายศุภกร สิริธนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

11.เด็กชายอัฑฒ์ฐวิชณ์ ทองบัวศิริไล Suteetorn School

ส่วนรางวัลเหรียญเงิน เป็นผลงานของ

1.เด็กชายกนต์ธร ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมป์)

2.เด็กหญิงฐิตารีย์ ธรรมวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

3.เด็กชายธนวัฒน์ จัดเครือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

4.เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

5.เด็กชายสิรวิชญ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

6.เด็กชายอธิษฐ์พงษ์ อิสระภักดีธรรม The Essence

7.เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

และรางวัลเหรียญทองแดง เป็นผลงานของ

1.เด็กหญิงธัญชนก แร่เขียว โรงเรียนระยองวิทยาคม

2.เด็กหญิงปิยะดา ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

3.เด็กชายรชต ด่านสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

รวมทั้งรางวัลชมเชย เป็นผลงานของ

1.เด็กหญิงชวัลรัตน์ พันบุดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

2.เด็กหญิงพลอยระพี ธนะขว้าง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ [มทส.]

รางวัลLegend Award เป็นรางวัลที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน WMI – World Mathematics Invitational จัดเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน WMI ที่สามารถทำผลงานการแข่งขันในระดับเหรียญทอง หรือไดอะมอนด์ (Diamond) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

Legend Award จึงกล่าวได้ว่า เป็นรางวัล “แห่งตำนาน” ของการแข่งขัน WMI ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มอบให้กับคนเก่งที่มีความสามารถและมีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2023 WMI นับเป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกรอบ หลังภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การแข่งขัน WMI ตั้งแต่ปี 2020-2022 ต่างจัดขึ้นเองภายในประเทศ ของประเทศสมาชิก การรวมตัวของประเทศต่างๆ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2566 จึงนับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2023 WMI ได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และในครั้งนี้ ปรากฏว่า 3 คนเก่ง จากประเทศไทย สามารถคว้ารางวัล “แห่งตำนาน” ของ WMI มาครอบครองไว้ได้ ซึ่งประกอบด้วย

1. เด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ DBS Denla British School

2. นายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา Newton Sixth Form School

3. นายชุติเทพ อ๋อง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ DBS Denla British School น้องเล็กที่เข้าสอบเกรด 3 ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงที่สดใสว่า “ดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ผมก็แอบหวังตั้งแต่ก่อนสอบครับ ว่าอยากได้ถ้วย Legend Award เพราะผมสะสมรางวัลเหรียญทอง และไดอะมอนด์ ไว้ได้ 2 ปีแล้ว” ซึ่งเด็กชายพีรภัทร์ บอกว่า ได้สอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2021 WMI เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เรียนชั้น ป.1 ซึ่งได้รางวัลเหรียญทอง แต่ตอนนั้น เป็นการสอบแข่งขันที่ประเทศไทย และปีต่อมาก็สมัครสอบ 2022 WMI ต่อ ที่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน และได้รางวัลไดอะมอนด์ “การแข่งขัน 2023 WMI ที่ต้องเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ ผมตื่นเต้นมากเลยครับ เพราะการสอบครั้งนี้ เราเห็นเพื่อนจากประเทศต่างๆมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ทำให้ผลเริ่มจะไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำรางวัลไดอะมอนด์ ได้อีกหรือไม่ เลยคิดว่าขอแค่เหรียญทองก็พอแล้ว แต่ตอนนั่งทำข้อสอบเริ่มไม่มั่นใจอีกว่าจะได้เหรียญทองหรือเปล่า เพราะถ้าไม่ได้เหรียญทอง ผมก็ไม่ได้ถ้วย Legend Award เมื่อประกาศผลว่าได้รางวัลไดอะมอนด์ และได้ถ้วย Legend Award ผมจึงดีใจมากๆๆเลยครับ”

นายชุติเทพ อ๋อง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่สอบ 2023 WMI ของเกรด 10 เปิดเผยว่า การสอบครั้งล่าสุด เป็นการสอบ WMI ครั้งที่ 4 โดยได้สอบ 2020 WMI เป็นครั้งแรก และการสอบ 3 ครั้งที่ผ่านมา (2020-2022 WMI) ได้สอบที่ประเทศไทย ดังนั้น การสอบ 2023 WMI ครั้งนี้ จึงตื่นเต้นมากเป็นพิเศษ เพราะ 1.ต้องเดินทางมาแข่งขันที่ต่างประเทศ 2.แอบลุ้นรางวัลเหรียญทอง และถ้วย Legend Award และ 3. เป็นการสอบระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งแรก ที่เพิ่งเรียนได้เทอมเดียวเท่านั้น “การสอบต่างประเทศที่มีเพื่อนจากประเทศต่างๆ ร่วมสอบด้วยนั้น เป็นความกดดันมากๆเลยครับ เพราะข้อสอบของระดับชั้น ม.ปลายเป็นข้อสอบที่หลากหลายมาก ดังนั้น การที่ผมได้รางวัลเหรียญทอง พร้อมกับถ้วย Legend Award จึงรู้สึกดีใจมากๆ เพราะนี่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากของนักเรียนม.ปลาย สำหรับการเก็บ Portfolio”

นายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา Newton Sixth Form School พี่ใหญ่สุดที่สอบของเกรด 11 เปิดใจว่า สอบ WMI มาแล้ว 6 ครั้ง โดยเริ่ม 2016 WMI เป็นครั้งแรกตอนแรก ป.4 ซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย ได้รางวัลทองแดง ครั้งที่สอง สอบ 2017 WMI ที่ประเทศเวียดนาม แล้วไม่ได้มาสอบต่อ เริ่มสอบใหม่อีกครั้ง คือ 2020 WMI ซึ่งจัดที่ประเทศไทย เพราะเป็นช่วงโควิด-19 ได้รางวัลเหรียญเงิน สอบต่อ 2021-2022 WMI ที่ประเทศไทยเหมือนเดิม ได้เหรียญทอง และ ไดอะมอนด์“การเดินทางมาสอบที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีเพื่อนจากต่างประเทศจำนวนมาก รู้สึกตื่นเต้นมากครับ และเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกเขาเพื่อเช็คคำตอบของแต่ละข้อ ซึ่งมีทั้งตรงกับของเรา และไม่ตรงกันเลย ตอนประกาศผล ผมรู้สึกลุ้นมากๆเลยครับ เมื่อได้รางวัลไดอะมอนด์ และได้ถ้วย Legend Award บอกเลยว่าดีใจที่สุดเลยครับ”

********************************************

วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925