ขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น

21

ขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น.จรรยา อัมหิรัญ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรีและอภิสิทธิ์

จันทร์เต็ม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กาญจนบุรีให้การต้อนรับจรัญ รุ่งมณี นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย/ประธานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ(ภาคกลาง)พร้อมคณะอย่างเป็นกันเอง.