นนทบุรีจัดกิจกรรมสร้างสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทผลัม ณ สวนปามี 98

48

วันนี้ (20 ก.ค.66) ณ อาคารกรกวี 2 สวนปามี98 ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทผลัม ประจำปี 2566

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างสวนและเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทผลัม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรจากศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีของเด่น จากเกษตรกรอำเภอบางใหญ่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และเป็นการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน / ภาพข่าว