ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

22

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2566 ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 มอบหมายให้ พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรีพล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี และ

รอง ผบก.ภ.จว.(มค) ทั้ง 3 จังหวัด ชมการสาธิตและประเมินผลการฝึกจำลองสถานการณ์การดูแลการชุมนุมสาธารณะ ของข้าราชการตำรวจที่จบหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.14) ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่(กองพันเข้มแข็ง) ณ ลานฝึกวงศ์สมบูรณ์ โดยมี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม(มค)(หน.ครูฝึก) พร้อมด้วยคณะครูฝึก ตำรวจภูธรภาค 7 ดำเนินการสาธิตฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์สมมติ ระดับกองพัน สำหรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 3 กองร้อย

ประกอบด้วย -คฝ.ภ.จว.นครปฐม – คฝ.ภ.จว.สุพรรณบุรี – คฝ.ภ.จว.ราชบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลทุกนายมีความเข้าใจตามคู่มือ การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปี พ.ศ.2565) และสามารถปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติที่มอบหมายให้ได้เป็นอย่างดี

#/ กัมพล ทันเวลา