ม.ล.ภัทรสุดา-ผอ.ฟ้า อัญเชิญพัดรองพระราชทาน เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวาย 4 วัดดังในพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี

40

วันที่ 21 ก.ค. 66 น. ม.ล. ภัทรสุดา กิติยากร พร้อมด้วย นางพรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้า ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เป็นประธานในพิธีถวายพัดรองพระราชทาน – เทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแด่วัดป่าคลอง 11 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตามประเพณีเข้าพรรษาของไทย เนื่องในโอกาส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กทม. เมื่อวันที่ 16 ก.ค 66 ที่ผ่านมา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนในพระองค์ ประกอบในพิธีดังกล่าว

โดยพิธีอัญเชิญพัดรองพระราชวทาน เทียนพรรษาพระราชทาน ในครั้งนี้ได้มีการแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ซึ่งมี ประชาชนร่วมขบวนแห่กันอย่างมากมาย ก่อนจะนำถวาย

ทั้งนี้ พระครูกิตติปทุมากร เจ้าอาวาสวัดป่าคลอง 11 ได้กล่าวถึงความรู้สึกปราบปลื้มปิติยินดีของพสกนิกรชาวอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาในที่กำลังจะมาถึง

จากนั้น คุณวงเวียน – ม.ล. ภัทรสุดา กิติยากร และ ผอ.ฟ้า พรทิพา ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับทาง โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส และโรงเรียนวัดโปรยฝน ในพื้นที่ ต.บึงกาสาม โดยมีทางตัวแทนของโรงเรียน้า เป็นผู้รับมอบ และ ผอ.ฟ้า ยังได้มอบพระเครื่อง พระสมเด็จให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมงานในพิธีด้วย ก่อนที่จะอัญเชิญพัดรองพระราชทาน – เทียนพรรษาพระราชทานไปถวายต่ออีก 2 วัด และในเวลา 19.00 น. ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ได้อัญเชิญพัดรองพระราชทาน – เทียนพรรษาพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาถีงวัดช่องลม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีพระครูสังฆรักษ์ บุญญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลม และพระครูกิตติเขมาภิรม เจ้าอาวาสวัดหงส์ทอง ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย ผอ.ฟ้า พรทิพา ได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะอัญเชิญพัดรองพระราชทาน – เทียนพรรษาพระราชทาน ถวายให้กับทั้ง 2 วัด พร้อมจตุปัจจัย และพระพุทธรูปบูชา

โดยทั้ง วัดช่องลม และวัดหงส์ทอง จะได้จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นี้ต่อไป

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดถ้วนไตรมาส และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สืบต่อไป

หลังจากนี้ ผอ.ฟ้า พรทิพา จะอัญเชิญพัดรองพระราชทาน – เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยจะนำไปถวายอีก 2 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา แด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งจตุปัจจัย ในโอกาสต่อไป