ร่มเงาไม้ ชื่นชม

214

ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด ลงพื้นที่หมู่บ้าน ลอกท่อให้ชาวบางคูรัด หมู่บ้านร่มเงาไม้ทุกซอกซอย ฝากชื่นชม วันที่ 23 ก.ค 66

วชิราพิมพ์/การเมืองชุมชน รายงาน