ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี

6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ทสภ.

*******************************************

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ