เทศบาลนครนนทบุรี แถลงข่าวพิธีมอบต้นเทียนพรรษาและพิธีเปิดการหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปี 2566

42

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ประธานการจัดงาน ในพิธีได้มอบต้นเทียนพรรษาให้แก่ผู้แทนชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ

ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำไปตกแต่งเทียนพรรษาเข้าประกวด นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้แทนชุมชน ได้ร่วมหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณศาลาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี สำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษา ถือว่าเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อถึงวันเข้าพรรษา คนไทยนิยมนำเทียนที่หล่อแล้วไปถวายตามวัดต่าง ๆ เพื่อจุดให้แสงสว่างตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว