กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

107

วันนี้ (27 ก.ค.66) เวลา10.30 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย คณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดยกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกีฬา การฝึกอบรมดนตรี และการฝึกอบรม CPR/AED ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ การมอบอาหารพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ การเยี่ยมชมการแสดงดนตรี การตรวจเยี่ยมชุดบริการทางการแพทย์ การตรวจเยี่ยมชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่ ตรวจเยี่ยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การทำความสะอาด ศาสนสถานวัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร ทาสีรั้วปูนรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว