คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 133 ทุน

17

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 133 ทุน ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (27 ก.ค.66) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา) ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุเทพ ต่ายจันทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมีผู้อุปการคุณได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,500 บาท โดยโรงเรียนได้จัด ทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท ในระดับชั้นอนุบาล 1 รวมจำนวน 133 ทุน

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว