จังหวัดนนทบุรีเปิดงาน เล่าขานงานศิลป์ถิ่นทับทิมสยามวัดเขมาภิรตาราม

26

วันนี้ (18 มิ.ย.66) เวลา 17.00 น. ที่วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เล่าขานงานศิป์ถิ่นทับทิมสยามวัดเขมาภิรตาราม” ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนกลาโหม-ดลองบุญนาด(กลุ่มทับทิมสยาม) ร่วมกับกลุ่มมรดกสยามและวัดเขมาภิรตาราม จัดดำเนินกิจกรรม “เล่าขานงานศิลป์ถิ่นทับทิมสยาม” วัดเขมาภิรตาราม” เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมนเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สืบสาน รักษา และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาดั้งเดิม ศิลปกรรมเชิงช่างมีให้สูญหาย โดยมี นายภคิน วรวรรณปรีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และประชาชนเข้าร่วมงาน เล่าขานงานศิป์ถิ่นทับทิมสยามวัดเขมาภิรตารามกันอย่างคึกคักบรรยายกาศแบบย้อนอดีต

ประยงค์ วิลัย นสพ.พิมพ์ไทย /ภาพข่าว