ผู้ใหญ่ราชภูมิ พร้อมชาวบ้าน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนตัดหญ้าข้างทาง ถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

49

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น ผู้ใหญ่ราชภูมิ อินทรโสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อม คุณวรัณรา วริชาณิชกุล อบต.หมู่ที่6 ผู้ช่วยฯ เนติณัท วริชาณิชกุลผู้ช่วย ผู้ช่วยธนพร ตาธิ เนตร อสม.และจิตอาสา พร้อมชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน

ได้ร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ กำจัดหญ้าริมทางทำความสะอาดพื้น ถนนสายท่าเรือพระแท่นตัดต้นไม้ที่ยื่นออกถนน ริมคลองรอบหมู่ที่6 ตำบลตะคร้ำเอน

เพื่อ ถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2566

(กิจกรรมจิตอาสาซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณะ ดูแลและรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาในการเสียสละ เอื้อเฟื้อ และมีน้ำใจต่อกัน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

โดยวันนี้มีช่างตัดผมจากช่างโทนวังขนายได้มาตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านหมู่ที่6อีกด้วย ระหว่างทางที่ชาวบ้านและจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นถนน ร้านวันชัย การยางและร้าน ก.วิวัฒน์อิฐบล๊อกได้นำน้ำดืมกาแฟโอเลี้ยงชาเขียวมาแจกให้ชาวบ้านได้รับประทานและทางชาวบ้านได้นำเครื่องดืมมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ ร้านเพ้ง เชียงกง สปอนเซอร์ ริมคลองอุดมทรัพย์คาราบาว2แพ็ก คุณสุชน ชงกุล คาราบาว2แพ็ก เจ้จิ้มน้ำแข็ง ศรีกรุงโปกเกอร์

โรงกลึงมนัสการช่าง คาราบาว2แพ็คคุณมะลิ น้ำดื่ม3แพ็ค ป้าทุเรียน น้ำดืม5แพ็ค

หลังจากชาวบ้านและจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนตัดหน้าข้างทางเสร็จแล้วจึงแยกย้ายกันกลับ