นิทรรศการศิลปะเด็ก ครั้งที่ 1

40

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ได้จัดนิทรรศการศิลปะเด็ก ครั้งที่ 1 ชื่อนิทรรศการ “ทรงพระเจริญ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดยมีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวกาญจนาภา กลิ่นละออ เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะเด็กในครั้งนี้ ณ อาคารรอผู้ปกครอง โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เปิดเข้าชมในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ