ร้องเพื่อให้ปลดนายก อบต.แก่งเสี้ยนออกจากตำแหน่ง!!

275

มีกลุ่มร้องเพื่อให้ปลดนายก อบต.แก่งเสี้ยนออกจากตำแหน่ง!! จนต้องหอบหลักฐานก้อนใหญ่แถลงสื่อ กรณีมีการร้องเรียนจากบุคคลกลุ่มหนึ่ง จนเวลานี้ นายก อบต. บริหารงานไม่ได้ ล่าสุดยังมีการนำข้อมูลไปแชร์ในโลกออนไลน์ด้วย กล่าวหานายก อบต.แก่งเสี้ยน ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ แต่จริงแล้วหนังสือเป็นเพียงส่งเรื่องในการสอบสวนที่มีการร้องเรียนเท่านั้น

จากกรณีปัญหาเกี่ยวกับบ่อขยะบ้านเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้หมดสัญญาแล้วต้องปิดมาเป็นเวลากว่า 6 เดือน แล้ว และเรื่องนี้มีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ หาทุกวิถีทางเพื่อปลด นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน คนปัจจุบัน ให้หลุดจากตำแหน่งให้ได้ มีการรอบเผาขยะไปก่อนหน้านี้โชคดีสามารถดับได้ทัน จนเป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้ และบุคคลกลุ่มนี้นำเรื่องเข้าไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชนในส่วนกลางตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ทำให้ตนเองรวมถึงประชาชนในชุมชนทั้งตำบลแก่งเสี้ยน และ อปท.ต่างๆ เดือดร้อน จากที่เคยนำขยะมูลฝอยมาทิ้งยังบ่อขยะแห่งนี้ต้องไปหาที่กำจัดที่ห่างไกล เสียงบประมาณมาก จนทำให้ แต่ละ อปท. ไม่มีงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง เรื่องนี้ ทาง นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน ไม่ได้นิ่งนอนใจหาทุกช่องทาง

วันนี้ 29 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้หอบเอกสารก้อนโตหลายพันแผ่น ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาบ่อขยะแก่งเสี้ยนในระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ได้เข้าไปดำรงค์ตำแหน่งนายกองค์การบริหารตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีกลุ่มบุคคลอยู่เพียงไม่กี่คนที่เสียผลประโยชน์จากบ่อขยะบ้านเขาทอง หาทุกวิถีทางเล่นงาน นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน ให้หลุดจากตำแหน่งให้ได้ ปัญหาต่างๆ นี้มีบุคคลใดอยู่เบื้องหลังตนเองทราบหมด มีหลักฐานเอกสารอยู่ทั้งหมดในเอกสารก้อนนี้ ซึ่งได้รวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า 2 พัน หน้า และเตรียมนำส่งไปมอบให้กับทาง นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ก่อนที่จะส่งต่อไปยัง นายทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป

สำหรับกรณีที่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้นำหลักฐาน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการร้องเรียน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. เรื่องปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย

2. การนำรถขยะ อบต.แก่งเสี้ยนบรรทุกขยะเข้าไปทิ้งใรบ่อขยะบ้านเขาทอง

และเรื่องที่ 3. การนำเครื่องจักรไปปรับปรุงพื้นที่และตัดต้นไม้บริเวณเชิงบ่อขยะบ้านเขาทอง ซึ่งการที่กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดตนเองให้หลุดจากตำแหน่งมาตลอดเวลาตั่งแต่ตนเองได้รับเลือกให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เกือบ 2 ปี ตนเองจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดตามที่สื่อเห็น และเตรียมจัดส่งไปยังผู้บังคับบัญชา ตามที่มีหนังสือทวงมา

ส่วนที่เกิดเรื่องการนำเอกสารทางราชการไปแชร์ในโลกโซเชียล ว่าตนเองเองถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้วให้พักการปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แก่งเสี้ยน นั้น เป็นเรื่องที่ตนเองได้ให้เจ้าหน้าที่ใน อบต. นำเอกสารไปให้ถ่ายสำเนา แล้ว น่าจะถูกนำเรื่องไปแชร์จนเกิดปัญหาตามมาที่สื่อต้องการสอบถามความชัดเจนในเรื่องนี้ จนเป็นที่มาของการแถลงข่าวในครั้งนี้ ส่วนเรื่องที่เอกสารได้ถูกไปแชร์ในโซเชียล เรื่องนี้เมื่อเปิดทำการแล้วจะต้องมีการสอบสวนเรื่องนี้แน่นอน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวยังทำอะไรไม่ได้

นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน ต้องการพัฒนาชุมชนแก่งเสี้ยนให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับพื้นที่เมือง แต่ทุกวันนี้มีกลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์ได้ขัดขวางร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ตนเองเป็นผู้ดูแลพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เคยคิดทำอะไรที่ผิดกฎหมายแน่นอน จึงขอวิงวอนฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการอนุญาตดูแลแก้ไขปัญหาบ่อขยะบ้านเขาทอง แห่งนี้ ให้ช่วยเร่งดำเนินการให้ปัญหาต่างๆ จบสิ้นโดยเร็ว เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ก็เป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาหนักมากทุกวันนี้แต่ละ อปท.ต้องนำขยะไปยังสถานที่กำจัดที่ไกล และไปได้แค่บางส่วนไม่ถึงครึ่งของขยะแต่ละแห่ง สาเหตุเกิดจากค่าใช้จ่ายมีจำกัด หากบ่อขยะบ้านเขาทองเสร็จสิ้น อปท.เหล่านี้ก็จะนำขยะมาทิ้งได้ มีงบประมาณเหลือกลับไปพัฒนาของแต่ละ อปท. ได้มากกว่านี้ ขอวิงวอนฝากสื่อมวลชน ไปถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดูแลเรื่องนี้ด้วย…..นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก.อบต.แก่งเสี้ยน กล่าวทิ้งท้าย……………………..