พิธีส่งและอำนวยพรชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

29

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับกรมการปกครองและจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีส่งและอำนวยพรชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่19 มิถุนายน 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับกรมการปกครอง และจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2566 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพัชระ สิมะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายอับรเราะห์มาน อับดุลอะซีช อัลซุยัยบานี เอกอัครราชทูตชาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี และนางพาณินี ไชยสระแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทสภ. เข้าร่วมพิธี ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในช่วงเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2566 คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย ผ่านทาง ทสภ. เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 ประมาณ 3,200 คน
โดย Saudi Arabian Airlines ให้บริการเที่ยวบินไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำนวน 9 เที่ยวบิน ในส่วนของเที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2566 มีจำนวน 9 เที่ยวบิน เพื่อให้ผู้เดินทางไปแสวงบุญได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกทั้งขาไปและขากลับ รวมถึงได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้รองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญให้พร้อมใช้งาน อาทิ ห้องละหมาด จำนวน 3 ห้อง บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร และภายในอาคารเทียบเครื่องบิน E ชั้น 3 และอาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น 2

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทสภ. ยังได้มีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรค โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อาทิ การจัดช่องทางตรวจบัตรโดยสารสำหรับผู้แสวงบุญเป็นกรณีพิเศษ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจหนังสือเดินทางการผ่านศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center โทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

การย์สิริ ยั่งยืนเตชบานนท์ สมุทรปราการ รายงาน