การแข่งขันรายการ “กึงกะมู Balance Bike Racing”จักรยานทรงตัวหรือจักรยานขาไถ

84

การแข่งขันรายการ “กึงกะมู Balance Bike Racing”จักรยานทรงตัวหรือจักรยานขาไถ เสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กๆ ทางด้านร่างกาย การทรงตัว สมาธิ ความมั่นใจในตนเอง รวมถึงการรู้จักเข้าสังคม และสามารถทำให้ปั่นจักรยานได้เร็วขึ้น สามารถเล่นได้ตั้งเด็กเริ่มเดินแข็งแรง – 10ปี

ที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้มีการจัดการแข่งขันรายการ“กึงกะมู Balance Bike Racing” จักรยานทรงตัวหรือจักรยานขาไถ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตสมวัย ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีและเติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ ในช่วงแรกของการเข้ามาในประเทศไทย เล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสู่การแข่งขันกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้ปกครองให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เด็กได้มีการออกกำลังกาย ด้วยการใช้จักรยานทรงตัวหรือจักรยานขาไถ ที่ต้องใช้กำลังและการทรงตัวที่ดีในการออกกำลังกาย จนเกิดมีการแข่งขันขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน

ทั้งเด็กๆและผู้ปกครอง ที่นำลูกหลานมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหลายวันในจังหวัดนครนายกและร่วมการแข่งขันในรายการ“กึงกะมู Balance Bike Racing”ชิงรางวัลกันเป็นจำนวนมากกว่า 80 ครอบครัว ในบรรยากาศการแข่งขันทางตรงระยะทาง 100 เมตร เป็นกีฬาเด็กที่ยังมีไม่มากนักในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งสร้างสีสัน ความสนุกสนานที่หลากหลาย ให้กับเด็กๆและผู้ปกครองรวมถึงผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก