เทศบาลนครนนทบุรีจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

24

วันนี้ (31 ก.ค.66) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณศาลาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ประธานปล่อยแถวขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่พร้อมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาครัฐและเอกชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยมอบต้นเทียนพรรษาพร้อมเงินสนับสนุนให้แก่ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สำหรับงานประเพณีแห่รถเทียนพรรษาของนนทบุรี อาจจะแตกต่างจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของหลายจังหวัด ที่ต่างก็มีรูปแบบที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ รถเทียนพรรษาของนนทบุรี ก็มีความสวยงามปราณีตบรรจงจากความตั้งใจ ที่แสดงออกผ่านฝีมือในการถักถ้อยร้อยมวลบุปผาชาตินานาชนิด ผ่านการสื่อสารที่งดงาม อ่อนช้อยหรือจากวัสดุเหลือใช้ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นงานฝีมือที่โดดเด่นเป็นหนึ่งไม่แพ้ที่ใด ทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่งด้วย

 

ประยงค์. วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน/ภาพข่าว