จัดใหญ่ททท.นครนายกจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถิ่นอำเภอเมืองนครนายก

45

จัดใหญ่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถิ่นอำเภอเมืองนครนายก

ที่ลานอเนกประสงค์เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถิ่นอำเภอเมืองนครนายก โดยมีนางวันดีเผื่อนอุดม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคล กิจกรรมรำบวงสรวง เจ้าพ่อขุนด่าน โดยมีหน่วยงานราขการ ผู้นำชุมชน ประชาชน จำนวน 500 คน รำวงเพลงนครนายกย้อนยุค และประกวดขบวนรถแห่เทียนพรรษาที่เข้าประกวดมี 2 ประเภท

1.ประเภทสร้างสรรค์ 2.ประเภทสวยงาม

มีหน่วยงานและประชาชนส่งเข้าประกวดขบวนรถแห่เทียนพรรษา จำนวนกว่า 20 คัน เพื่อเคลื่อนขบวนแห่ออกจากเขื่อนขุนด่านเดินทางไปถวายเทียนพรรษาที่วัดคีรีวัน

ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ได้จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถิ่นอำเภอเมืองนครนายก เป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถิ่นอำเภอเมืองนครนายก ทางคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประเพณีแห่เทืยนเข้าพรรษาของชาวจังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับกิจกรรมโดยการร่วมตัวของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่สนใจสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี แสดงถึงความรักใคร่สามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมภาพลักษณ์ประเพณีอันยิ่งใหญ่และตระการตามากยิ่งขึ้น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก