งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

22

ที่ห้องประชุมสงฆ์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 25656

โดยมี หน่วยงาน จากทุกส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานได้มีการแสดงธรรมเทศนา กล่าวคำถวายเทียนพรรษา สวดมนต์ไหว้พระ รับศีล พร้อมถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมกรวดน้ำรับพร จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีฯ โดยนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี คู่สมรส และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดอุดมธานี 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก