ผอ.ฟ้า ร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือน8 ถวายเทียนพรรษามหามงคลที่วัดช่องลม

13

วันที่ 1 ส.ค. 66 น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้า ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี และ พนักงาน ร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคล และหลอดประหยัดไฟพร้อมรางนีออน แด่พระสงฆ์ โดยมี พระอธิการพรศักดิ์ ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดช่องลม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำหรับกิจกรรม ฟ้าให้ทีวีรวมใจถวายเทียนเนื่องในเทศกาล วันเข้าพรรษา ที่วัดช่องลม นอกจากจะได้กุศลจากการถวายเทียนพรรษาและหลอดประหยัดไฟแล้ว ผอ.ฟ้า และบุคลากรของช่องฟ้าให้ทีวี ยังได้ช่วยกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2566 อีกด้วย

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี