งานเเห่เทียนประจำปีเเละจัดประกวดเทียนพรรษาต้นเทียน

22

นายอำเภอเสลภูมิ นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ จัดงานเเห่เทียนประจำปีเเละจัดประกวดเทียนพรรษาต้นเทียนวัดบูรพา วัดศรีทองนะคุณ ป่าวนาราม โรงเรียนที่ร่วมงานประกวด

โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี โรงเรียนศรีอรุณวิทย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเละอีหลายๆโรงเรียนต.กลาง อ.เสลูมิ จ.ร้อยเอ็ด