กาญจนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้”

32

กาญจนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา

วันนี้(4 สิงหาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ บ้านเลขที่ 190/4 หมู่13 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายวิทิต มาไพศาลสิน ผู้แทนนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาญจนบุรี เขต3 พันตำรวจเอกสมบัติ โพธิ์งาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ นายประยุทธ์ หอฉอย กำนันตำบลตะคร้ำเอน นายบุญลือ สังข์ทอง ฝ่ายปกครองตะคร้ำเอน พร้อม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

โดยโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 และเพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในพันธกิจ ด้านให้การสังคมสงเคราะห์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โดยส่งมอบบ้านให้แก่ นางสาวราตรี ชุ่มชื่น บ้านเลขที่ 190/4 หมู่13 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 อำเภอ อำเภอละ 2 หลัง รวมทั้งสิ้น 26 หลัง งบประมาณหลังละ 30,000 บาท ซึ่งได้ขอความร่วมมือทั้ง 13 อำเภอ ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต การส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย จะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป