เยี่ยมให้กำลังใจ

267

วันนี้ (6 ส.ค.66) เวลา 12.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี นางระวีพรรณ แก้วเวียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รศ.ดร.พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.อ.ประวีณ เส็งใย ผู้อำนวยการกองยกบัตร และภริยา เยี่ยมให้กำลังใจนายประยงค์ วิลัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน ที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาตัว ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

ปราโมทย์ ทองกุญชร ผอ.นสพ.การเมืองชุมชน