เขตบางซื่อ ร่วมกิจกรรม “POP PARK BKK” เปิดสวน 15 นาที ทั่วกรุง “มาทดลองใช้ มาให้ความเห็น”

25

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “ POP PARK BKK” เปิดสวน 15 นาที ทั่วกรุง “มาทดลองใช้ มาให้ความเห็น” พร้อมกล่าวเปิดงานและขอบคุณร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการสร้าง

“สวนลานปฏิบัติธรรมสุวรรณสุทธารมย์” (วัดทองสุทธาราม) เพื่อพัฒนาเป็นลานปฏิบัติธรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์การเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนโดย we park และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย ณ ลานปฏิบัติธรรมสุวรรณสุทธารมย์ (วัดทองสุทธาราม)