เยี่ยมให้กำลังใจ

140

วันนี้ (7 ส.ค.66) เวลา 12.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นายเสมา เบ้าพูนทอง ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

พ.ต.อ.ธนเมศฐ์ วิจิตรจริยา ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี นายโกมล จิรัฐติกาลนนท์ สถานีวิทยุกระจายเสียงไทรน้อยเรดิโอ.นายปราโมทย์ ทองกุญชร ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน และนายสำเริง สุนทรแสง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

เยี่ยมให้กำลังใจนายประยงค์ วิลัย ช่างภาพจังหวัดนนทบุรีและผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน ที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาตัว ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ.เมือง จ.นนทบุรี