สาธิตม.ศิลปากร จัดโครงการ “ศิลปิน แห่งศิลปากร“ ปีการศึกษา 2556

17

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ได้มาเเป็นประธานในพิธี เปิดงานโครงการ “ศิลปิน แห่งศิลปากร“ ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, วรายุทธ พัฒนทรัพย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสุชาติ ปรีเปรม ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการด้วย

ทั้งนี้ภายในงานจะประกอบด้วยการจัดฐานกิจกรรมตามคำขวัญจังหวัดนครปฐม เพื่อสอดคล้องกับธีมงาน “นครปฐม: ปฐมนครแห่งความสุขและสร้างสรรค์ THE CITY OF HAPPINESS AND CREATIVITY) ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆนี้