สาธิตศิลปกร(มัธยมศึกษา) ” จัด”กีฬาสี ประจำปี 2566″

33

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาสี ประจำปี 2566” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

โดยมี อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พร้อมด้วย อ.ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับมัธยมศึกษา) เข้าร่วมงาน

โดยมีบรรยากาศท่ามกลางความสนุกสนานครื้นเครงและเป็นกันเอง ที่อาคารเพชรรัตน–สุวัทนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปีนี้มาในธีม Inside Out : มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง โดยชื่อของแต่ละคณะสี อาทิสีเขียว : Not DISGUST, สีแดง : Control Your ANGER, สีน้ำเงิน : Don’t be SADNESS และสีเหลือง : Please be JOY