โรงพยาบาลพญาไท3 ห่วงใยในทุกเสี้ยววินาทีชีวิต

9

โรงพยาบาลพญาไท3 ห่วงใยในทุกเสี้ยววินาทีชีวิต มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ ตลาดฟู้ดวิลล่า-ราชพฤกษ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลพญาไท 3 ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมกระเป๋าพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ตลาดฟู้ดวิลล่า-ราชพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพญาไท3 และ คุณณภัสกร เดชฉกรรจ์ ผู้จัดการส่วนพัตนาผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลพญาไท3 ทำการส่งมอบ ณ. PHYATHAI3 SOCIAL CLUB (ตลาดฟู้ดวิลล่า-ราชพฤกษ์) โดยมี คุณภคเวศย์ ทับประยูร กรรมการผู้จัดการบริษัท บีที กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนของตลาด ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์รับมอบในครั้งนี้

โดยการมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความห่วยใยสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ ณ.ตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถนำเครื่อง AED นี้เข้าช่วยเหลือในการกระตุกหัวใจให้แก่ผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ และ พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดฟู้ดวิลล่า-ราชพฤกษ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พว.ดวงพร แหล่งหล้า เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้โดยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จะทำการติดตั้งไว้ ณ. PHYATHAI 3 SOCIAL CLUB

โรงพยาบาลพญาไท3 มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ดูแลและมอบเครื่องมือในการช่วยชีวิติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ผู้ใช้บริการ ณ.ตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ทุกท่านและหากเกิดเหตุฉุกเฉิน PHYATHAI 3 SOCIAL CLUB ของเราก็พร้อมที่จะดูแลและส่งต่อให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างปลอดภัย