ลืมของได้คืน.

121

นางวชิราพิมพ์ ขาวมานิตย์ ผู้สื่อข่าว “นสพ.”การเมืองชุมชน ได้ลืมของพร้อมด้วยเอกสารไว้บนรถตู้ม.พฤกษาสาม เวลาประมาณ13.30.น ของวันที่ 10 ส.ค66 ขึ้นรถตู้จากพระนั่งเกล้า มาลงที่ ม.พฤกษาสาม เวลา 15.00นนายสมศักดิ์ เพ็ญการ (พขร).พบเจอได้โทรติดต่อกลับมาเวลา 17.30น เพื่อรับสิ่งของคืนบริเวณหน้าม.พฤษาสาม ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สิ่งของที่ลืมไว้บนรถตู้ เวลา13.30น ได้รับของคืนเวลา 19.00 น.คบทุกอย่างวันที่10 ส.ค 66 จากนาย สมศักดิ์ เพ็ญการ( พชร.) รถตู้ทะเบียน หมายเลข 15-9220