“จิตอาสา พล.ร.9 บริจาคโลหิต 101,150 ซีซี และอวัยวะ (ดวงตา ตับ ไต ปอด หัวใจ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวง”

91

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผบ.พล.ร.9/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน พล.ร.9 นำกำลังพลจิตอาสา ของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ (ดวงตา ตับ ไต ปอด หัวใจ)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารสโมสรกองพลทหารราบที่ 9 ให้กับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา, โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์, โรงพยาบาลมะการักษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ ยอดบริจาคโลหิต 101,150 ซีซี ยอดบริจาคดวงตา จำนวน 52 นาย และ ยอดบริจาคอวัยวะ ( ดวงตา ตับ ไต ปอด หัวใจ) จำนวน 53 นาย กองพลทหารราบที่ 9 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป, พิธีเจริญพุทธมนต์ฯ, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย

ข่าวภูมิภาค กาญจนบุรี วันชัย แก้ววิลัย 0852330789