ผู้ใหญ่สมปอง ใจมั่นหมู่ 6 ตำบล อุโลกสีหมื่น พร้อมชาวบ้านจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

61

วันนี้ 12 ส.ค.66 เวลา 08:30 น. นายสมปอง ใจมั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบล อุโลกสี่หมื่น พร้อม นายศุภชัย อินเกลี้ยง สาวัตรกำนัน ตำบลอุโลกสี่หมื่น ผู้ช่วย ส.อบต คุณสุรัตน์ สาวิกันต์ ร้านส.รุ่งเรืองเชียงกง และชาวบ้าน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

โดยมี พี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลอุโลกสี่หมื่น และจิตอาสาร่วมในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าข้างคลองและตัดต้นไม้ที่ยื่นรกออกถนน และทำความสะอาดพื้นที่รอบ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโลกสี่หมื่นให้มีสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นการแสดงออกและถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าว ยังก่อให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาสาธารณะหรือจิตอาสาในการทำความดีอีกด้วย

หลังจากร่วมกันทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เสร็จแล้ว จึงได้รับประทานอาหารก๋วยจับ ร่วมกันโดยทางผู้ใหญ่สมปอง ได้ทำเลี้ยงชาวบ้าน และทางคุณ สุรัตน์ สาวิกันต์ ร้าน ส. รุ่งเรืองเชียงกง สนับสนุนด้านเครื่องดืม

ทั้งนี้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ’เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 นี้ และยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ รายงาน/