จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

6

จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันนี้( 12 ส.ค.66) ที่โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดโคนอนราษฎร์บำรุง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพระราชทานจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณลานวัดวัดโคนอนและโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยมีการทำกิจกรรมปัดกวาด ขัดพื้น เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันลอกคลองทำความสะอาด กำจัดวัชพืชที่คลองโคนอนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566