รวบพ่อค้ายารายใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และขยายผลต่อเนื่อง พบยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืนอีกจํานวนมาก

61

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พ.ต.อ.มีชัย กําเนิดพรม รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.อนุสรณ์ ทองไสย รอง ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.ศิลป์ชัย ถวัลย์ภิญโย รอง ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.กันตเมศฐ์ อัครโชควรานนท์ รอง ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.วริศร มัจฉา รอง ผกก.6 บก.ป.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.6 บก.ป.

ร่วมกันจับกุม นายสุไลมานฯ อายุ 27 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐาน “จําหน่ายและร่วมกัน จําหน่าย โดยมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) อันมีลักษณะเป็น การกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน โดยไม่ได้รับอนุญาต ” และ “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”

นายวาฮาบีฯ อายุ 43 ปี ”ร่วมกันจําหน่าย โดยมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) อันมีลักษณะเป็นการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจาย ในกลุ่มประชาชน โดยไม่ได้รับอนุญาต”

นายพงษ์ศิริฯ อายุ 34 ปี “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “จําหน่ายโดยมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือ เมทแอมเฟตามีน) อันมีลักษณะเป็นการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและ เป็นการกระทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต”

พร้อมตรวจยึดของกลาง

1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จํานวน 232,032 เม็ด

2. อาวุธปืนสั้นกึ่งอัดโนมัติขนาด 11 มม. จํานวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 7 นัด 3. อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. จํานวน ๑ กระบอก พร้อมกระสุน 8 นัด

4. อาวุธปืนยาว จํานวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 25 นัด

5. อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. จํานวน ๑ กระบอก พร้อมกระสุนจํานวน 9 นัด

สถานที่จับกุม

– บริเวณทางโค้งใกล้กับศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่ ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา – บริเวณห้องพักภายในศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่ ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา – บริเวณสวนสาธารณะริมทางรถไฟ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

– บ้านพักในพื้นที่ ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

– บริเวณสวนทุเรียนในพื้นที่ ม.6 ต.เรียง อ.รือเสอะ จ.นราธิวาส

– บริเวณริมถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

– บริเวณริมถนนภายในซอยสุขธร 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยะลา มีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้แก่เยาวชนในพื้นที่และมีการครอบครองอาวุธปืนจํานวนมาก มีการใช้อาวุธ ข่มขู่ ยึดทรัพย์สินที่ติดค้างค่ายาเสพติด สร้างความเดือดร้อนหวาดกลัวให้กับประชาชน จึงวางแผนร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดยะลา หาข่าวเกี่ยวกับ เครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว

ต่อมาได้วางแผนล่อซื้อจนสามารถจับกุม นายสุไลมานฯ และนายวาฮาบีฯ พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จํานวน 32,032 เม็ด น้ําหนักรวมประมาณ 2,882.88 กรัม และได้ตรวจยึดอาวุธ ปืนเพิ่มเติม จากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด ทําให้ทราบว่านายวาฮาบีฯ ได้สั่งซื้อยาบ้า มาจากพ่อค้ายาเสพติดรายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกทอดหนึ่ง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงขยายผลจับกุมบุคคลที่ทําหน้าที่เก็บยาเสพติดในพื้นที่ จ.ยะลา โดยได้ทําการ ติดต่อล่อซื้อที่บริเวณริมถนนในพื้นที่ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมได้เดินทางไปยังจุด นัดหมาย พบนายพงษ์ศิริฯ นําของที่มีลักษณะเป็นกล่องกระดาษ จากการตรวจสอบพบยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 จํานวน 200,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืนพกสั้น จํานวน 1 กระบอก

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้ขยายผลไปยังจุดพักยาเสพติด ซึ่งอยู่ใกล้บ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยขณะเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มวัยรุ่นจับ กลุ่มกันอยู่ 3 คน เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้เข้าตรวจสอบ พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบบปืนสั้นและอาวุธปืนไทย ประดิษฐ์ชนิดปืนยาว พร้อมกระสุนขนาด .38 จํานวน 3 นัด และกระสุนขนาด .22 จํานวน 2 นัดและกระสุน ขนาด 9 มม. จํานวน 1 นัด อยู่ในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

จากการสอบถามพบว่า นายวีระยุทธฯ เป็นเจ้าของอาวุธปืนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วนนายพงษ์ศิริฯ เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา