ลงพื้นที่บริเวณอู่หมอชิต 2

25

วันนี้ (20 มิ.ย.66) เวลา 13.30 น. นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำคณะผู้บริหารองค์การลงพื้นที่บริเวณอู่หมอชิต 2 เพื่อสำรวจพื้นที่ และความเรียบร้อยของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในอู่ หลังจากนั้น


ได้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาอู่หมอชิต 2 ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง
ระหว่างรถโดยสาร บขส. รถโดยสาร ขสมก. และรถไฟของ รฟท. โดยมี นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ รอง ผอก.ฝบร.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การ และทีมที่ปรึกษาองค์การ เข้าร่วมประชุม
ณ อู่กำแพงเพชร เขตการเดินรถที่ 8