รวบ 2 แม่เล้าสาวประเภทสองลวงเด็กหญิงในหมู่บ้านค้ากามออนไลน์

11

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม) ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม., พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล, พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์, พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์, พ.ต.อ.ณัฏฐ์ สุวรรณวัฒนะ, พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส, พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส รอง ผบก.ปคม. และ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.5 บก.ปคม., พ.ต.ท.พงศ์พิต อุปรโคตร รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม., พ.ต.ท.นิติ ด่านไพบูลย์, พ.ต.ท.เกริก เสนาะสําเนียง รอง ผกก.5 บก.ปคม. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ท.พงศ์พิต อุปรโคตร รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม., พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวย์สุวรรณ สว.กก.5 บก.ปคม. พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.5 บก.ปคม.

ร่วมกันจับกุมตัว

1.นายพุทธิพงษ์ฯ อายุ24ปี 2. นายกฤษณะฯ อายุ 24 ปี ซึ่งกระทําความผิดฐาน

1. ร่วมกันค้ามนุษย์โดย เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด จัดให้อยู่อาศัย หรือรับ ไว้ซึ่งเด็ก โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยได้กระทําแก่บุคคลอายุ เกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี

2. สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําผิดค้ามนุษย์กระทําการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะ ยินยอมก็ตาม โดยเป็นการกระทําแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่

3. ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นยังไม่เกินสิบแปดปี

4. ร่วมกันชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมีความประพฤติเส่ยี ง ต่อการกระทําผิด

5. ร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้น กระทําการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม โดยเป็นการกระทําแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ แปดปี

6. ร่วมกันกระทําด้วยประการใด ๆ โดยการช่วยเหลือให้ความสะดวกหรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น รับประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นหรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี

7. ร่วมกันโดยทุจริตรับไว้ เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม

8. ร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย

สถานที่จับกุม บ้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสืบสวนทางสื่อโซเชียล พบบัญชีทวิตเตอร์ชื่อ “น้องมะนาว” มีการโพสต์ขายบริการทางเพศเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้ลงพื้นที่สืบสวน และติดตามพฤติกรรมกลุ่มแม่เล้าดังกล่าว

โดยพบผู้ต้องสงสัยเป็น หญิง มีความเกี่ยวพันกับนายพุทธิพงษ์ฯ และนายกฤษณะฯ ซึ่งทั้งสองคนเป็นสาวประเภทสอง

เจ้าหน้าที่ฯ จึงตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสามคนอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลที่คอยจัดหา และล่อลวงเด็กหญิง ให้กับลูกค้าทงั้ ใน และนอกพื้นที่ผ่านช่องทางทวิตเตอร์ดังกล่าว

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว มักจะอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นที่ตั้งหลัก โดยมีพฤติกรรมในการเป็นธุระจัดหาส่งเด็ก หรือเยาวชนไปค้าบริการบริเวณ โรงแรมใกล้เคียง แต่จะให้เด็กหรือเยาวชนเดินทางไปพบลูกค้าเองเพื่อป้องกันการติดตามจับกุมของ เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีเหยื่อเป็นเด็กหญิง อายุ 14 ปี จํานวน 1 ราย และ 16 ปี จํานวน 1 ราย (รวม 2 ราย) ถูกล่อลวงให้มาขายบริการทางเพศ คือ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) และด.ญ.บี (นามสมมติ) ในการนี้ เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด และรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อนุมัติหมายค้นบ้านที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้เป็นที่ตั้ง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้ทําการวางแผนล่อซื้อที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ใน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อจับกุมกลุ่มแม่เล้า และช่วยเหลือเด็กหญิง โดยติดต่อไปทางไลน์ของแม่เล้า เพื่อขอซื้อบริการ ทางเพศ ด.ญ.เอ ในราคา 1,300 บาท โดยผู้ต้องหาจะแบ่งเงินที่ได้ให้กับเด็กหญิง 800 บาท เก็บค่านายหน้า 500 บาท เมื่อตกลงกันเสร็จ จึงได้ไปเปิดโรงแรมรอ ต่อมา ด.ญ.เอ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาที่โรงแรม ดังกล่าว

จากนั้น ด.ญ.เอ ได้เข้าไปที่ห้องภายในโรงแรมที่สายลับได้เปิดห้องไว้ ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาจะไม่ตามมา ด้วยและพักอยู่ในบ้านดังกล่าว เพื่อป้องกันการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เมื่อมอบเงินสดที่ใช้ในการซื้อส่วน หนึ่งแล้ว กลุ่มแม่เล้ายังให้โอนเงินผ่าน Mobile Banking ไปยังบัญชีของ นายพุทธิพงษ์ ฯ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้เข้าทําการช่วยเหลือเด็กหญิงเอ และได้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจอีกส่วนหนึ่ง นําหมายศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวที่กลุ่มแม่เล้าพักอาศัย

พบนายพุทธิพงษ์ฯ, นายกฤษณะฯ และ ด.ญ.บี อยู่ภายในบ้านจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ นายพุทธิพงษ์ ฯ พบบัญชีธนาคาร ที่ใช้ในการค้าประเวณีเด็กหญิงดังกล่าว ส่วนโทรศัพท์มือถือ นายกฤษณะ ฯ พบบัญชีไลน์ ที่ใช้ติดต่อขาย บริการทางเพศ ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพ ว่าได้ร่วมกันกระทําความผิดจริง และนําส่งตัว พนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งคอก เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สอบถามคําให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยนายพุทธิพงษ์ฯ เป็นผู้โพส ค้าประเวณีเด็กจริง ซึ่งนายพุทธิพงษ์ฯ เป็นผู้ที่กําหนดราคาค่าขายบริการทางเพศน.ส.เอ ราคา 1,300 บาท โดยนายพุทธิพงษ์ฯ รับเงินสดจากสายลับจํานวน 300 บาท และจะได้จากนส.เอ อีกจํานวน 200 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท ซึ่งในครั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ฯ เป็นผู้รับโอนเงิน หลังจากนั้นก็จะนําเงินมาแบ่งเงินกับนายกฤษณะฯ ในภายหลัง