“จัดระเบียบคอนเสิร์ตเขาใหญ่”

49

สมาคมท่องเที่ยว นำเครือข่าย ยื่นหนังสือผ่าน นายอำเภอปากช่อง ห่วงใยการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาส์เทน 2023 หวั่นปัญหาสิ่งแวดล้อม จราจรติดขัด การอัดรัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ นายวิโรจน์ อรุณพันธ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร อำเภอปากช่อง นายสฤษดิ์ ศรีสังข์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จ.นครราชสีมา นายวัชรากร นามสีฐาน ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ นายทศพร จุลโพธิ์ CEO บริษัท ทอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของแอพลิเคชั่น Toko superapp รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆและแอดมินสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่.ประธานชมรมสื่อมวลชน ชมรมฮักเขาใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

โดยมีการประชุมหารือ เพื่อเตรียมรับมือ คอนเสิร์ตดังแห่งปี บิ๊กเมาส์เทน 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคมนี้ เพื่อหาแนวทางการปฎิบัติ และช่วยกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ภายหลังเครือข่ายร่วมกัน ยืนเอกสาร ธรรมนูญข้อห่วงใย ในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่เขาใหญ่-ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลอุทยานธรณีวิทยาโลก 3 ดินแดนมรดกโลก โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นหนึ่งใน 3 ของดินแดน

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า วันนี้ทางภาคเอกชน ประชาคม เครือข่าย ได้มาประชุมหารือร่วมกับ นายอำเภอปากช่อง และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีการจัดงานคอนเสิร์ตที่จะถึง หลังมีประชุมถอดบทเรียนไปในปีที่แล้ว ภายหลังเกิดปัญหาตามมาหลายประเด็น ซึ่งหลังจากนี้ก็จะตั้งทีมงานผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย และทำงานประสานร่วมกับบริษัทที่จัดคอนเสิร์ต

โดยวันนี้ เครือข่ายได้ยืนเอกสารธรรมนูญข้อห่วงใย ในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่เขาใหญ่-ปากช่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้กิจกรรมขับเคลื่อนไปได้ด้วยความเรียบร้อย

นายคณัสชนม์ เปิดเผยว่า ตนได้แจ้งการนำเสนอข้อแก้ไขจากหน่วย งาน องค์กรต่างๆที่ให้นำมาแจ้งให้ผู้จัดงานได้รับทราบและการแก้ไขในเรื่องที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม ในแต่ละของหน่วยงานและให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมผลักดันการแกไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น เช่น ด้านการจราจรติดขัดส่งผลกระทบต่อส่วนรวมกับผู้ใช้ถนนธนะรัชต์สัญจรในวันจัดงาน ช่วง กม.1-7 ถนนธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ประเด็นความห่วงใย ข้อเสนอแนะที่จะต้องมีการพูดคุยในวันประชุมและร่วมกันเตรียมการต่อไป

2.1 การจราจร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ “แก้มลิง”จุดจอด – รับ -ส่ง การดูแลผู้ที่เข้ามาในงานเพื่อกระจาย/ลดความหนาแน่นของการจราจร (มีอย่างน้อย 4 จุด) /จุดกลับรถ ความปลอดภัย รถบริการสาธารณะ

2.2 การนำเสนอ “ธรรมนูญของชุมชน” ในการจัดงาน

2.3 การจัดการขยะ แผนการนำขยะออกจากพื้นที่

2.4 การเตรียมแผนเผชิญเหตุในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน สาธารณสุข โรงพยาบาล การขนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ

2.5 เทศบาลที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยรอบทั้งในอำเภอปากช่อง อำเภอใกล้เคียง และอำเภอมวกเหล็ก-กลางดง จ.สระบุรี…

2.6 การดูแลระบบการสื่อสารภายในงาน ควรมีการรองรับให้เพียงพอ

2.7 การเตือนให้ผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว ระมัดระวังการจองที่พักกับเพจปลอม (ขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์)

2.8 การลงทะเบียนที่พักที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น เต็นท์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ( ไม่คืนเงินค่ามัดจำเต็นท์) ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ของชาวปากช่อง และจะมีการประชุมร่วมกับผู้จัดงานในคราวต่อไป.

ด้าน นายทศพร จุลโพธิ์ CEO บริษัท ทอส ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายจัดงาน บิ๊กเมาท์เท่น 2023 คอนเสิร์ตขนาดใหญ่ในครั้งนี้นั้น เนื่องจากในการจัดงานดังกล่าว toko superApp ได้รับความไว้วางใจจาก นายอำเภอปากช่อง และนายกสมาคมการท่องเที่ยวปากช่อง-เขาใหญ่ ให้ช่วยบริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีราคาที่ชัดเจน ป้องกันการขูดรีดซึ่งสร้างผลกระทบปากช่องอย่างยาวนาน ซึ่งตนมั่นใจว่า toko superApp จะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้อย่างเบ็ดเสร็จแน่นอน