” เมาไม่ขับ” จัดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลานเหยื่อเมาแล้วขับประจำปี 2566

29

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้จัดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลานเหยื่อเมาแล้วขับประจำปี 2566 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอายุเฉลี่ย 15-24 ปี เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเมาแล้บขับ ขับรถเร็ว ง่วงแล้วขับฯ ล้วนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐและเอกชน ต้องลงมาช่วยกันอย่างจริงจัง ทางมูลนิธิเมาไม่ขับหวังว่าทางพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้ว คงจะเอาเรื่องอุบัติเหตุ เข้าวาระการประชุมสภา เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน

ทั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ วิทยา จันทร์เสนะผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบรรยายเรื่องแผนแม่บทลดอุบัติเหตุทางถนน ปี2565-2570 ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร

อาจารย์พิริยะ ทองสอน ประธานมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน บรรยายพิเศษการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ให้เกียรติบรรยายพิเศษคอรัปชั่นขวากหนามใหญ่ ลดปัจจัยความสูญเสียทางถนนจริงหรือ?

พร้อมด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ประจำปีการศึกษา 2566 สนับสนุนโดยบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิชาญ อภิลักษณ์สันติ สื่อมวลชนอาวุโส และว่าที่ร้อยตรีธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรันดร อดีตหัวหน้าหน่วยปราบปรามกรมสรรพสามิต บรรยายพิเศษปั้นนักร้องไปหยุดอุบัติเหตุทางถนน และบรรยายพิเศษภาพเล่าเรื่อง โดยบอล-นริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์ ช่างภาพจากสำนักข่าวเดลินิวส์ สายการเมือง พร้อมด้วยโจ (x file) จากซีเนียร์ทีมช่างภาพข่าวส่วนกลาง นสพ.ไทยรัฐ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ในการถ่ายภาพข่าว ภาพเหตุการณ์สำคัญ,, ซึ่งเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจะได้นำความรู้ที่ได้ นำออกไปรณรงค์เมาไม่ขับ