จังหวัดนนทบุรีและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16

วันนี้ 21 ส.ค.66 ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีจัด กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัด

นนทบุรีได้ร่วมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ เด็กพิการ ที่สามารถรับประทานอาหารปกติได้จำนวน 250 คน พร้อมทั้ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ เด็กอ่อนพิการทั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี จำนวน 338 คน และกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์สวนบำบัด เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาเรื่องร่างกาย และการเคลื่อนไหว ได้มีพื้นที่ในการเดินทรงตัว การลงน้ำหนัก การสัมผัสพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน

โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว